Ontdek het Zoöp Model! Neem deel aan de How to Zoöp workshop

22nd of March

(English below)

Het Zoönomisch Instituut organiseert op 22 maart de eerste How to Zoöp workshop met open inschrijving. De workshop vindt plaats bij één van onze prachtige Zoöps. Deze dag geeft je de middelen om voorbij de belangen van alleen de mens te kijken. Je leert hoe Zoöps de stemmen en belangen van al het niet-menselijke leven meenemen in de besluitvorming van hun organisaties. Wat heb ik nodig? Waar begin ik? Is mijn organisatie er wel klaar voor? 

In de How to Zoöp workshop leer je alles over het organisatie model, hoe het leerproces werkt en waar het je heen brengt, en wie er allemaal deel zijn van de Zoöp beweging.

Tekst gaat door onder afbeelding 

Image: Patricia de Ruijter - mediakaal.nl

(English below)

Wat leer je?

 • Je maakt kennis met alle basisprincipes van het Zoöp-model;
 • Ook maak je kennis met de Zoöp waar de workshop plaatsvindt en je leert hoe deze in de praktijk te werk gaat;
 • Je ervaart hoe het is om te kijken naar een organisatie als een ecosysteem met zowel menselijke als niet-menselijke deelnemers, en krijgt handvatten om de gezondheid van dit ecosysteem te beoordelen; 
 • Je ontmoet een Spreker voor de Levenden en je leert hoe deze zijn rol in een Zoöp invult;
 • Je ontmoet gelijkgestemde mensen, en leert van elkaar

Op basis hiervan krijg je nieuwe ideeën over wat er moet veranderen en welke beslissingen je moet nemen om de kwaliteit van leven van de hele Zoöp te bevorderen. 

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Maak jij deel uit van een organisatie die misschien een Zoöp wil worden, of wil je simpelweg meer leren over het organisatiemodel en de werking ervan om te zien of het wat voor jouw organisatie kan zijn? Geef je dan hieronder op. In totaal hebben we 12 plekken beschikbaar.  

Duur: 1 dag, van 10:00 tot 17:00.
Prijs*: Solidaire betaling (zie hieronder)
Voor wie: Medewerkers van start-ups, gevestigde bedrijven of particulieren die meer willen weten over het organisatiemodel en het starten van een Zoöp, max 12 deelnemers.
Gegeven door: Klaas Kuitenbrouwer, Wietske Nutma, en Spreker voor de Levenden Thijs de Zeeuw.
Voertaal: Afhankelijk van de deelnemers Nederlands of Engels
Locatie: Zoöp De Ceuvel, Korte Papaverweg 4, 1032 KB, Amsterdam
Datum: 22 maart 2024

*We houden graag rekening met verschillende inkomens en vermogens. Daarom houden we een solidaire betalingsschaal aan voor de workshop. Deze bestaat uit twee alternatieven:

 1. Deelname workshop, voor non-profits: €195,-
 2. Deelname workshop, voor for-profits: €495,-

Is het bedrag te groot voor jouw organisatie, of kun je dit persoonlijk niet financieren, neem dan contact met ons op. Als je meer kunt betalen, graag! Zo maak je de deelname voor een minder vermogende deelnemer mogelijk.

Meld je hier aan!

DURING THE HOW TO ZOÖP WORKSHOP, YOU'LL LEARN ALL ABOUT THE ORGANISATIONAL MODEL, THE ACCOMPANYING LEARNING PROCESS, AND WHO IS PART OF THE ZOÖP MOVEMENT. 

The Zoönomisch Institute will organise the first How to Zoöp Workshop on March 22. Hosted at one of our beautiful Zoöps, this day equips you to look beyond human interests alone. You'll learn how Zoöps incorporate the voices and interests of all non-human life in their organisational decision-making. What do I need? Where do I start? Is my organisation ready?

In the How to Zoöp workshop, you'll delve into the organisational model, understand the learning process, its trajectory, and get to know the diverse members of the Zoöp movement.

 

What will you learn?

The workshop takes place at one of our beautiful Zoöps. This day equips you to look beyond human interests only. You'll learn how Zoöps incorporate the voices and interests of non-human life into the decision-making of their organisations.

 • You will familiarize yourself with all the basic principles of the Zoöp model;
 • And you'll get to know the Zoöp at the workshop location and learn how it operates in practice;
 • You’ll experience what it's like to view an organization as an ecosystem with both human and non-human participants, and gain tools to assess the health of this ecosystem;
 • Of course you’ll get to meet a Speaker for the Living and learn how they fulfill their role in a Zoöp;
 • And you will connect with like-minded people and learn from each other.

Based on this, you'll gain new ideas about what needs to change and which decisions to make to enhance the quality of life for the entire Zoöp.

Who is this workshop for?

Are you part of an organisation that might want to become a Zoöp, or do you simply want to learn more about the organisational model and its workings to see if it suits your organisation? Sign up below. We have a total of 12 spots available.

Duration: 1 day, from 10:00 to 17:00 hrs.
Price*: Solidarity payment (see below)
For: Employees of startups, established companies, or other organisations, or individuals who want to know more about the organizational model and starting a Zoöp (maximum 12 participants).
Conducted by: Klaas Kuitenbrouwer, Wietske Nutma, and Speaker for the Living Thijs de Zeeuw
Language: Depending on the participants, Dutch or English
Location: Zoöp De Ceuvel, Korte Papaverweg 4, 1032 KB, Amsterdam
Date: March 22, 2024

*We like to take various incomes and financial situations into account. Therefore, we maintain a solidarity payment scale for the workshop. This consists of two alternatives:

 1. Workshop participation, for non-profits: €195,-
 2. Workshop participation, for for-profits: €495,-

If this is too much for your organisation, or you personally cannot afford it, let us know. If you can pay more, please do! This makes participation possible for a less affluent participant.


Sign up here