VOOR MEER LEVEN

Zoöp is de naam van een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor 'leven') beschermt. Het Zoöp-model maakt de belangen van niet-menselijk leven onderdeel van de besluitvorming binnen een organisatie.

Ontvang onze nieuwsbrief

In een Zoöp werken menselijk en anders-dan-menselijk leven samen om een praktijk van ecologische regeneratie te bevorderen. Om een Zoöperatie te worden, benoemt een organisatie een onafhankelijke 'Spreker voor de Levenden', die helpt bij het vertalen van de belangen van anders-dan-menselijk leven in de beslissingen van de organisatie. Deze Spreker begeleidt de organisatie door een gestructureerd leerproces, gebaseerd op een jaarlijkse cyclus. Op deze manier ontdekt de organisatie hoe zij deelneemt aan ecosystemen en hoe zij haar negatieve impact stap voor stap kan omzetten in een positieve.

 

WIJ ZIEN EEN WERELD VOOR ONS WAAR ONZE UITPUTTENDE ECONOMIE WORDT GETRANSFORMEERD NAAR EEN REGENERATIEVE DIE AL HET LEVEN ONDERSTEUNT.

 

Zoöp is een praktisch en toepasbaar model om een wereld te creëren waarin alle levensvormen kunnen gedijen. Het Zoöp-model kan worden aangenomen door alle organisaties, non-profit en voor-profit, die ecologische regeneratie willen integreren in hun praktijk. Zoöps delen onderling kennis en bevorderen samen de opkomst van een regeneratieve economie of zoönomie: een economie die ál het leven ondersteunt.

Het Zoöp-model is ontwikkeld bij het Nieuwe Instituut, in een publiek onderzoeksproces in verschillende fasen. Dit is gedaan door een grote groep juridische experts, ecologen, kunstenaars, ontwerpers, ondernemers en filosofen.


View all articles